Оцінка обладнання Дохідний підхід

 

Оцінка обладнання Дохідний підхід

Оцінка обладнання, Оцінка обладнання за дозодним підходом, алгоритм підходу оцінки обладнання, модифікації доходного підходу, процедури оцінки по доходному підходу, етапи оцінки по доходному підходу обладнання 

Оцінка обладнання - дохідний підхід.

 

Доходний підхід.

 

Дохідний підхід, як правило, доцільно використовувати в рамках оцінки ділового підприємства (бізнесу). В цьому випадку можлива і доцільна локалізація відповідного потоку доходів і витрат та віднесення їх на об'єкт оцінки. Цей підхід реально можна виконати при оцінці "бізнесформуючого" обладнання.

 

Алгоритм підходу:

- вибір грошового потоку (валовий дохід по фрахту, оренді, або інший);

- визначення витрат;

- визначення чистого операційного доходу за рік;

- визначення ставки капіталізації (дисконтування);

- визначення вартості реверсії (вартість брухту);

- визначення вартості об'єкта оцінки.

 

Існують наступні модифікації доходного підходу в залежності від обліку чинника часу:

а) статична - або метод прямої капіталізації, при якому вартість визначається на основі середньорічного (середньоквартального, середньомісячного) чистого доходу і коефіцієнта (ставки) капіталізації;

Ь) динамічна - або метод дисконтування грошових потоків, тобто зведення до однієї вартості різночасових показників витрат і доходів, їх дисконтування і обчислення на цій основі вартості. Щоб застосувати дохідний підхід, необхідно спрогнозувати майбутні доходи за декілька років експлуатації об'єкта.

 

Капіталізація доходу є сукупністю прийомів і методів, що дозволяють оцінювати вартість об'єкту на основі його потенційної здатності приносити дохід.

 

При цьому ураховується:

- сума майбутніх доходів;

- момент отримання доходів;

- тривалість часу отримання доходів.

 

Капіталізація доходів передбачає розрахунок поточної вартості майбутніх фінансових вигод, які власник або власник може отримати від об'єкту оцінки.

 

Фінансові вигоди складаються з двох частин:

- з потоку періодичних доходів, одержуваних протягом очікуваного строку утримання певних прав на об'єкт оцінки;

- виручки від перепродажу або передачі об'єкту оцінки після закінчення цього строку (реверсії).

 

Основні етапи процедури оцінки по доходному підходу обладнання.

1. Оцінка потенційного валового доходу (ПВД) на основі аналізу максимальних сум очікуваних платежів від експлуатації об'єкта оцінки.

2. Розрахунок дійсного валового доходу (ДВД) шляхом віднімання з потенційного валового доходу втрат від неповного завантаження об'єкту оцінки.

3. Розрахунок чистого операційного доходу (ЧОД) шляхом віднімання від дійсного валового доходу постійних витрат (податки на майно, платежі страховок), віднімання операційних (експлуатаційних або змінних) витрат і резервів (витрати на ремонт і реконструкцію, не включені в операційні).

 

Склад операційних витрат по структурі відповідає кошторису витрат на утримання об'єкта оцінки:

- утримання і ремонт;

- комунальні послуги (електрика, газ, паливо, вода, телефон, водопровід і каналізація);

- заробітна платня персоналу;

- податки на заробітну платню;

- договірні послуги (протипожежна система, ліфт);

- представницькі витрати;

- реклама;

- витрати на відрядження;

- автотранспорт і ін.

 

Ці дані витрат є контрольним переліком для оцінювача і не є фактичними витратами. В статті витрат включаються тільки відрахуван-ня, що відносяться безпосередньо до експлуатації об'єкту, і не включаються відсотки за кредитами.

 

При реалізації дохідного підходу буває складно визначити доходи, які отримані від використання окремих активів на будь-якій розумній підставі із-за сукупності дії всіх факторів, які мають вплив на дохідність підприємства.

 

Для виділення і розрахунку доходу, який припадає на окрему одиницю машини, установки чи обладнання необхідно провести поетапне рішення задачі:

 

1) розраховується операційний дохід від функціонування виробничої системи (по наданих підприємством даних бухгалтерського обліку);

2) методом залишку визначається та частина доходу, яку можна віднести до технологічного обладнання цієї системи;

3) методом дисконтування або методом капіталізації визначається вартість всього машинного парку;

4) вартість одиниці обладнання або машини розраховується за допомогою пайового коефіцієнта від балансової вартості машинного парку.

 

Оцінка обладнання

 

Автор: Сергей ТютюнникОбновлен 19 дек 2013. Создан 13 окт 2011s2improve REMONT FINDAUTO