Оцінка обладнання, витратний підхід

 

Оцінка обладнання, витратний підхід

Оцінка обладнання, витратний підхід, ідентифікація обладнання, вартість відтворення обладнання, історична вартість обладнання, метод кількісного аналізу обладнання, метод статистичного моделювання ціни обладнання, вартість заміщення обладнання, метод питоОЦІНКА ОБЛАДНАННЯ

 

Витратний підхід.

 

Витратний підхід в оцінці установок, машин і обладнання базується на визначенні вартості витрат на створення, заміну і утилізацію майна, з урахуванням всіх видів зносу.

 

Витратний підхід реалізує принципи корисності і заміщення, які виражається в тому, що покупець не заплатить за об'єкт більше, ніж за новостворений об'єкт тієї ж корисності. Цей принцип використовується у витратному підході, коли покупець може побудувати чи купити подібний об'єкт з однаковою корисністю.

 

При розрахунку оцінювач ідентифікує об'єкт, визначає нинішню вартість і віднімає всі види зносу, які роблять об'єкт менш "цінним" на дату оцінки у порівнянні з новим. Алгоритм підходу:

 

- ідентифікація об'єкта оцінки;

 

- підбір об'єкта відтворення (заміщення);

 

- визначення вартості відтворення (заміщення) нового об'єкта;

 

- визначення характеристик, які підлягають коригуванню;

 

- внесення поправок;

 

- визначення фізичного зносу;

 

- визначення функціонального зносу;

 

- визначення економічного зносу;

 

- визначення залишкової вартості відтворення (заміщення) об'єкта оцінки.

 

Залишкова вартість відтворення обладнання у поточних цінах на дійсну дату оцінки є вартість точної копії оцінюваного обладнання, який має всі недоліки, абсолютну ідентичність і знос, як і оцінюване обладнання. Така оцінка є дещо умовною. Так як, по-перше, подібні об'єкти можуть сьогодні не випускатися і їх виробництво ніхто не збирається налагоджувати (тому така оцінка буде абстрактною) і, по-друге, якби навіть таке виробництво сьогодні існувало, то в ньому використовувались би вже нові матеріали і технології. Чим більший вік оцінюваного майна тим більше допущень потрібно робити при його оцінці витратним підходом.

 

Для визначення вартості заміщення найбільш поширені наступні методи оцінки:

 

- метод заміщення чи аналого-параметрична модель вартості заміщення;

 

- метод вартості укрупнених елементів або ресурсно-технологічна модель;

 

- метод кількісного аналізу (по-елементний розрахунок витрат);

 

- метод питомих цінових показників;

 

- метод статистичного моделювання ціни;

 

- метод актуалізації ціни або індексний метод частковим випадком якого є індексація "історичної вартості".

 

ОЦІНКА ОБЛАДНАННЯ

 

Автор: Сергей ТютюнникОбновлен 19 дек 2013. Создан 30 сен 2011s2improve REMONT FINDAUTO